News

« wróć

Walka z hejtem: Julia Baryga poprowadziła edukacyjne warsztaty

2024-01-08

W dniu 8 stycznia 2024 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w ramach kampanii "Zdrowy Online, Szczęśliwy Offline", organizowanej przez konkurs modelingowy The Look Of The Year. Warsztaty, prowadzone przez II Wicemiss Polonia 2022, Julię Barygę, zgromadziły w murach jednej z łódzkich Szkół Podstawowych aktywnych i zaangażowanych uczestników.

 

Rada Rodziców tej placówki od dawna zidentyfikowała problem mowy nienawiści wśród uczniów i postanowiła podjąć konkretne działania przeciwdziałające temu zjawisku. Inicjatywa cieszy się wsparciem społeczności szkolnej, podkreślając potrzebę działań edukacyjnych wobec rosnącego problemu hejtu wśród młodzieży.

 

Warsztaty Julia Barygi składały się z dwóch głównych części, które oddziaływały na uczestników w różnorodny sposób. Pierwsza część, oparta na dyskusji, pozwoliła zgłębić analizę hejterskich komentarzy oraz nauczyć się skutecznych strategii reakcji na tego typu treści. Uczestnicy mieli okazję poznać sposoby konstruktywnego przeciwdziałania mowie nienawiści, wzbogacając swoją wiedzę na temat problemu hejtu.

 

Drugą część warsztatów stanowiły praktyczne zajęcia grupowe, gdzie uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz artystycznych, młodzi ludzie aktywnie angażowali się w tworzenie plakatów.

 

Kampania "Zdrowy Online, Szczęśliwy Offline" jest owocem staranności i zaangażowania w edukację społeczną na temat pozytywnego korzystania z internetu oraz budowania zdrowych relacji. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników, warsztaty nie tylko dostarczyły wiedzy, ale także zainspirowały do działań mających na celu zmniejszenie występowania mowy nienawiści w tej szkole.

 

Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i wsparciu ze strony społeczności szkolnej, wydarzenie to stanowi inspirację do kontynuowania działań mających na celu promowanie zdrowych relacji i eliminowanie hejtu w środowiskach edukacyjnych.

Casting

Dołącz do nas >

Facebook

Dołącz do nas >

Instagram

Dołącz do nas >